Personuppgifter / GDPR

Vi värnar om din integritet och är därför mycket försiktiga när vi behandlar dina person-uppgifter. I nedanstående dokument kan du läsa om hur vi samlar in, delar och använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Det är viktigt att du tar del av informationen och om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla den 25 maj och ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

 Integritetspolicy – Nordic Försäkring – 2018-05-22

 Privacy Notice – Nordic Försäkring – 2018-05-22