Personuppgifter / GDPR

Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som började gälla 2018-05-25 och ersatte den svenska Personuppgiftslagen.

För att kunna fullgöra Nordics uppdrag som försäkringsförmedlare behöver Nordic ibland inhämta, bearbeta och utlämna personuppgifter rörande Kund. Nordic kan bl.a. inhämta uppgifter från Kund, försäkringsgivare, försäkringsadministratörer och myndigheter. De personuppgifter som kan komma ifråga är t.ex. namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress samt försäkringsrelaterade personuppgifter. Dessa uppgifter kan vara nödvändiga för att Nordic ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot Kund samt för att Nordic ska kunna nå Kund med aktuell information om andra produkter och tjänster. Personuppgifterna kan komma att behandlas av annat bolag som vi samarbetar med för att kunna fullgöra Nordics uppdrag, t.ex. försäkringsgivare.

För ytterligare information vänligen ta del av vår integritetspolicy,
http://www.nordic.se/dokument/.

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.