Arkiv: Nyheter

Ny bedrägerivåg drabbar svenska företag

Under många år har vi sett, och fortsätter att se, bedrägerier där anställda, antingen själva eller tillsammans med utomstående, begår bedrägerier. Under de senaste året kan vi dock också se att bedrägerier utan hjälp från anställda ökat. Dessa bedrägerier utförs oftast av organiserade brottslingar och tillvägagångssätten är sofistikerade och beloppen som försvinner är ofta stora och svåra att få tillbaka.

Ett exempel är ”Fake President´s Fraud” vilket är ett bedrägeri begånget av extern part som utger sig för att vara anställd, ofta VD, ekonomichef eller annan person i ledningsgruppen hos försäkringstagaren. Bedragaren kontaktar en anställd på ekonomiavdelningen och begär att hen ska genomföra en utbetalning. Denna begäran görs per telefon eller e-post, ibland en kombination av båda, och meddelandet är utformat som om det vore äkta. E-postadressen är en kopia av den riktiga adressen o.s.v och den som utsätts för bedrägeriet märker sällan någon skillnad.

Det börsnoterade miljardföretaget Billerud Korsnäs blev utsatta för ovanstående bedrägeri och betalade i juni ut drygt 50 miljoner kronor i ett så kallat Fake President´s Fraud. Läs mer om detta här http://www.expressen.se/dinapengar/billerud-korsnas-har-utsatts-for-bedrageri/.

Kontakta oss för att veta mer om hur ni kan skydda er vid bedrägerier.

 

 

DNA-märkning – även effektivt för företag

DNA-märkning är en viktig komponent för att förebygga skador. Genom att märka företagets inventarier och lösöre med DNA-märkning avskräcks tjuven och chansen ökar att få tillbaka stulna föremål.

Märkningen fungerar som ett nagellack som innehåller en unik kod, både DNA och mikropunkter. Det stryks på stöldbegärliga saker som datorer, arbetsmaskiner, elektronisk utrustning eller dyrare handverktyg. Märkningen är nästintill omöjlig att ta bort och kan hittas av polisen med hjälp av en UV-lampa. Med varningsdekaler på föremålet, fönster och dörrar visar företaget att man har stöldskyddsmärkt företagets inventarier. Det avskräcker tjuvarna eftersom det är svårt att sälja stöldmärkta saker vidare.

Stöldskyddsföreningen, SSF, har gjort en instruktionsfilm om DNA-märkning. Titta på filmen genom att trycka på ”Läs mer” till höger, alternativt öppna denna länk;

If´s spaning om IT-säkerhet och databrott

”I dag har inte ens en promille av våra företagskunder en försäkring mot dataintrång. Min gissning är att 20 procent har det inom två år. För cyberattackerna är här för att stanna, och de kommer att bli fler.”

Tänk dig in i följande situation: Du jobbar på ett transportbolag, och en morgon när du kommer till jobbet är hela IT-systemet utslaget. All information om bokningar, logistik och ekonomi – puts väck! Du startar om datorn, hoppas på ett mirakel, men ingenting händer. Samtidigt börjar kunderna ringa: Det går inte att boka! Det går inte att betala! Lastbilen som ska leverera mina varor har inte kommit!

Dataintrång drabbar allt fler företag, såväl multinationella koncerner som småbolag. Metoderna blir även allt mer sofistikerade, med bland annat datavirus, trojaner och DoS/DDoS-attacker.

Det kan vara en hacker som bara vill sabotera eller en yrkeskriminell som utför brottet i syfte att tjäna pengar. Oavsett vem som gör det och varför, kan dataintrånget få förödande konsekvenser för det drabbade företaget.

Är dataintrång ett hot för dina kunder? Då vill vi tipsa om vår nya databrottsförsäkring, som ger ersättning vid avbrott i verksamheten på grund av dataintrång. Företaget får experthjälp dygnet runt från professionella dataexperter på IBM, dessutom täcker försäkringen utredning och återställning av IT-systemen. En annan fin sak med databrottsförsäkringen är att den har lanserats på alla våra fyra marknader: Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det gör att nordiska företag kan få en heltäckande lösning.

Vi på If vet att många företag tänker att ”vi är inget IT-bolag, alltså behöver vi inte försäkra oss mot dataintrång”. Men jag vill påstå att nästan alla företag inom alla branscher är IT-bolag! Vi lever i en digital värld där varenda arbetsplats ersätter papperspärmarna med system, program och filer. Smidigt, men även riskabelt.

//Håkan Holmström, Sverigechef för If Mäklarmarknad Företag

Vikten av systematiskt brandskyddsarbete

Drygt 10 år har gått sedan Lagen om skydd mot olyckor kom och ett stort ansvar ställdes på fastighetsägare, kommuner och verksamhetsutövare av olika slag för det egna brandskyddet och kontrollen över att detta fungerar.

Räddningstjänsten som tidigare utövat brandsyn är sedan dess en tillsynsmyndighet som i sin verksamhet gör stickprovskontroller och granskar verksamhetens/fastighetsägarens egenkontroller.

Länsförsäkringar Bergslagen bjöd i början av mars in till en kommundag där fokus låg på brand / brandskydd / problematiken kring anlagda bränder och där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, var en av de inbjudna talarna. Utbildningen innebar en påminnelse om vad det systematiska brandskyddsarbetet faktiskt innebär för oss alla.

Läs mer: MSB – Systematiskt brandskyddsarbete