DNA-märkning – även effektivt för företag

DNA-märkning är en viktig komponent för att förebygga skador. Genom att märka företagets inventarier och lösöre med DNA-märkning avskräcks tjuven och chansen ökar att få tillbaka stulna föremål.

Märkningen fungerar som ett nagellack som innehåller en unik kod, både DNA och mikropunkter. Det stryks på stöldbegärliga saker som datorer, arbetsmaskiner, elektronisk utrustning eller dyrare handverktyg. Märkningen är nästintill omöjlig att ta bort och kan hittas av polisen med hjälp av en UV-lampa. Med varningsdekaler på föremålet, fönster och dörrar visar företaget att man har stöldskyddsmärkt företagets inventarier. Det avskräcker tjuvarna eftersom det är svårt att sälja stöldmärkta saker vidare.

Stöldskyddsföreningen, SSF, har gjort en instruktionsfilm om DNA-märkning. Titta på filmen genom att trycka på ”Läs mer” till höger, alternativt öppna denna länk;