Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund har, i samarbete med Nordic Gruppförsäkring och försäkringsgivaren Moderna Försäkringar, tagit fram försäkringslösningar som ger medlemmar i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund ett anpassat försäkringsskydd.

Försäkringarna är anpassade för dig som kroppsterapeut och gäller allt från behandlingsskador, egendomsskador, överfall och tjänsteresor. Vill du ytterligare förbättra ditt skydd erbjuder vi flera förmånliga tilläggsförsäkringar som innnefattar bl a Loss of profession och sjukavbrott.

För ytterligare information ber vi er kontakta oss på tfn 0470-75 12 00.

Ansvarig förmedlare är Inger Björn och Kristina Gahnsby.

Klicka här för att komma till kontaktuppgifterna


Kroppst-m-text-under-JPG