Ung företagsamhet i Sverige

Ett skräddarsytt försäkringspaket för ditt UF-företag. Som UF-företagare har du mycket annat att tänka på än det här med försäkring. Därför har Ung Företagsamhet i samarbete med Nordic Försäkring tagit fram en skräddarsydd företagsförsäkring som gäller från det att ditt UF-företag har gjort en fullständig registrering och betalt in registreringsavgiften till ert regionala UF-kontor. Försäkringen gäller för samtliga medlemmar i UF-företaget.

Följande moment ingår bl.a i företagsförsäkringen:
•Egendomsförsäkring med allriskomfattning
•Entreprenad
•Avbrottsförsäkring inklusive extrakostnader
•Ansvarsförsäkring
•Rättsskyddsförsäkring
•Olycksfallsförsäkring
•Transportförsäkring

Även om försäkringen täcker det mesta under UF-året har den vissa begränsningar och där det kan tänkas bedrivas verksamhet inom vissa särskilt farliga affärsområden ska UF-företagen i kontakta sitt regionkontor eller Nordic Försäkring.

Vill ni veta mer om försäkringen och vad som täcks i förhållande till affärsidén? Läs då gärna vår folder som finns till höger eller kontakta oss på uf@nordic.se alternativt på telefon 0470-75 12 00. Ansvariga kontaktpersoner är Paul Persson och Kristina Gahnsby.

Vid skada
Har ni drabbats av skada ska ni så snabbt ni kan kontakta oss på telefon 0470-75 12 00 för att få information om vad ni ska göra och hur försäkringen gäller. Vid akuta skador utanför arbetstid kan ni få hjälp av vår skadejour på telefon 08-410 637 00.

Många gånger kan ni själv göra en insats för att att begränsa en skadas omfattning. Det är viktigt att ni agerar så fort ni kan, med sunt förnuft och för att rädda så mycket ni kan. Det är också viktigt att ni inte slänger något innan ni har fått klartecken av skadehandläggaren.
Sp
ara alltid kvitto på era utlägg och dokumentera gärna skadan, t.ex. med hjälp av fotografier.

Vid de flesta skadefall ska en skadeblankett fyllas i. Till höger har vi samlat de aktuella skadeblanketter som används vid olika typer av skadehändelser. Blanketten skickas till uf@nordic.se eller Nordic Försäkring, Box 134, 351 04 Växjö.

Brun-Stor-JPEG_komp
Folder – Så här är du skyddad under tiden som UF-företagare

Skadeanmälan Egendom
(används vid ex. brand-, inbrotts- och entreprenadskada)

Skadeanmälan Ansvar
(används då skadeståndskrav ställs mot UF-företaget)

Skadeanmälan Olycksfall
(används då UF-företagaren råkar ut för personskada)