Krigshändelserna i Ukraina – påverkan på din varuförsäkring

Med anledning av krigshändelserna i Ukraina vill vi ge Er information gällande krigsförsäkringen som de flesta varuförsäkringsavtal har som tilläggsvillkor. Krigsförsäkringarna omfattar huvudsakligen godstransporter med fartyg men det finns även krigsförsäkringar som omfattar flyg- och fartygsförsäkringar. I många fall gäller villkoren också strejkförsäkring (strejk, upplopp, terrorism m.m.). Försäkringsbolagen följer ”Joint War Committee” på Lloyds i London och de restriktioner som utfärdas och offentliggörs bland annat gällande rådande omständigheter i Ryssland och Ukraina.

Försäkringbolagen säger därför upp krigs- och strejkförsäkringar med omedelbar verkan för transporter till, från och inom Ukraina. Konsekvensen är att skadehändelser orsakade av krigs- och strejkhandlingar är helt oförsäkrade.

Det åligger i övrigt försäkringstagare att löpande hålla sig uppdaterad omkring de olika sanktionerna som nu införs. Det är viktigt att komma ihåg att vid sanktionsbrott kommer inte försäkringsbolagen betala ut någon ersättning vid skada.

Vänligen se nedan formell uppsägning av försäkringsskyddet:

Dear Client / Partner,

The Cargo policy contains a limited War and Strike cover, with a possibility for the insured or the insurer to cancel such cover. This is expressed in either thru the General Provisions, which states a 48 hour notice of cancellation, or thru the Cancellation clause, which has a 7 day notice of cancellation. Given the situation in the Ukraine, we hereby give notice of cancellation of the War and Strike cover under the Cargo policy, for shipment to and from and within Ukraine, for all clients, including their coinsured, subsidiaries and local policies.

Notice shall run from 28th February 2022 and will expire on:
– 23.59 hours Stockholm Standard Time 2nd March 2022 for cancellation thru the General Provisions, which states a 48 hour notice of cancellation, or
– 23.59 hours Stockholm Standard Time 7th March 2022 for cancellation thru the Cancellation clause, which has a 7 day notice of cancellation.