Ny bedrägerivåg drabbar svenska företag

Under många år har vi sett, och fortsätter att se, bedrägerier där anställda, antingen själva eller tillsammans med utomstående, begår bedrägerier. Under de senaste året kan vi dock också se att bedrägerier utan hjälp från anställda ökat. Dessa bedrägerier utförs oftast av organiserade brottslingar och tillvägagångssätten är sofistikerade och beloppen som försvinner är ofta stora och svåra att få tillbaka.

Ett exempel är ”Fake President´s Fraud” vilket är ett bedrägeri begånget av extern part som utger sig för att vara anställd, ofta VD, ekonomichef eller annan person i ledningsgruppen hos försäkringstagaren. Bedragaren kontaktar en anställd på ekonomiavdelningen och begär att hen ska genomföra en utbetalning. Denna begäran görs per telefon eller e-post, ibland en kombination av båda, och meddelandet är utformat som om det vore äkta. E-postadressen är en kopia av den riktiga adressen o.s.v och den som utsätts för bedrägeriet märker sällan någon skillnad.

Det börsnoterade miljardföretaget Billerud Korsnäs blev utsatta för ovanstående bedrägeri och betalade i juni ut drygt 50 miljoner kronor i ett så kallat Fake President´s Fraud. Läs mer om detta här http://www.expressen.se/dinapengar/billerud-korsnas-har-utsatts-for-bedrageri/.

Kontakta oss för att veta mer om hur ni kan skydda er vid bedrägerier.