Klagomålshantering

Vi strävar alltid efter att alla våra kunder ska få den bästa servicen i branschen. För att kunna leva upp till detta och dessutom bli ännu bättre vill vi veta när Ni som kund är missnöjda med något.Om Ni har något klagomål ber vi Er i första hand kontakta ansvarig förmedlare hos Nordic. I andra hand vänder Ni Er till vår klagomålsansvarige:

Niclas Galle
031-33 50 582
klagomal@nordic.se

Vid mer komplicerade ärenden ber vi Er även fylla i och skicka in vår blankett för klagomål. Vidare information finns i blanketten.

Klagomål besvaras normalt skriftligen inom 14 dagar.

Vår klagomålspolicy hittar ni här http://www.nordic.se/dokument/.