Referenser & Länkar

Här finner du länkar till försäkringsbolag, samarbetspartners samt andra intressanta länkar.

Kundreferenser
Kundreferenser kan lämnas ut mot förfrågan. Vänligen kontakta oss via info@nordic.se så skickar vi Er våra referenser.

Försäkringsbolag
Afa, http://www.afa.se
AIG, http://www.aig.se
Alandia, http://www.alandia.se
AmTrust, http://www.amtrust.se
Atradius, http://www.atradius.com/se/
Balder Försakring, http://www.balderforsakring.se
Codan, http://www.codan.dk
Coface, http://www.coface-norden.se/
Chubb, http://www.chubb.com
Cigna, http://www.cigna.com
Dina Försäkringar, http://www.dina.se
Euler Hermes, http://www.eulerhermes.com/se/se/
Euro Accident, http://www.euroaccident.com
Europeiska, http://www.europeiska.se
FM Global, http://www.fmglobal.com
Folksam, http://www.folksam.se
Gar-bo, http://www.gar-bo.se
Gerling, http://www.gerling.dk
Gjensidige, http://www.gjensidige.se
Hiscox, http://www.hiscoxbroker.co.uk/
Hiscox ASM, http://www.hiscoxbroker.co.uk/hiscox-asm/
Hole in one, http://www.hole-in-one.co.uk
If Skadeförsäkring, http://www.if.se
Lloyds, http://www.lloyds.com
Länsförsäkringar, http://www.lansforsakringar.se
Moderna Försäkringar, http://www.modernaforsakringar.se
Navigators, http://www.navg.com
NEMI, http://www.nemiasa.no
Nordeuropa Försäkring, http://www.nordeuropaforsakring.se
Pinnacle, http://www.pinnacleforsakring.se
Protector, http://www.protector.se
Skandia, http://www.skandia.se
Svedea, http://www.svedea.se
Svenska Träförsäkringar, http://www.svenskatraforsakringar.se
Trygg-Hansa, http://www.trygghansa.se
Tyserspecialrisks, http://www.tyserspecialrisks.com
WLI, http://www.wli.no
Zürich, http://www.zurich.se
Ålands Ömsesidiga, http://www.alandsomsesidiga.se

Risk Management
Anticimex, http://www.anticimex.se
Civilingenjörsprogrammet i Riskhantering, http://www.riskhantering.lth.se
Sprinklerinstallatörerna, http://www.sprinklerinstallatorerna.nu
Godkända/Certifierade sprinklerinstallatörer, http://www.sbsc.se/certificate/searchcertificate.aspx

Internationellt mäklarnätverk
Trust Risk Control, http://www.trustrc.com

Skadekonsulter
Crawford & Company, http://www.crawfordandcompany.se
Team Adjusters, http://www.teamadjusters.se

Samarbetspartners
Nordic Insurance & Benefit AB, http://www.nordicinsurance.se
Max Matthiessen AB, http://www.maxm.se

Bransch- och intresseorganisationer
Försäkringsförbundet, http://www.forsakringsforbundet.com
Patientförsäkringsföreningen, http://www.pff.se
Svenska Brandförsvarsföreningen, http://www.svbf.se
Svenska Brand och Certifierings AB, http://www.sbsc.se
Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund, http://www.slrlassmeder.se
Sjöassuradörernas Förening, http://sjoass.se
Svenska Försäkringsföreningen, http://www.sff.a.se
Svenska Försäkringsmäklares förening, http://www.sfm.se
Svenska Stöldskyddsföreningen, http://www.stoldskydd.se

Myndigheter
Allmänna reklamationsnämnden, http://www.arn.se
Finansinpektionen, http://www.fi.se
Rädddningsverket, http://www.srv.se

Övrigt
Juridiskt forum, http://www.juridicum.su.se
Rättsnätet, http://www.notisum.se