Företag & Industri

Inom verksamhetsområdet ”Företag & Industri” vänder vi oss i första hand till större företag och industrikoncerner med sin huvudsakliga verksamhet i Sverige.

Enkelt uttryckt kan man säga att vi genom en ingående analys identifierar våra kunders riskexponering och utifrån den analysen hjälper vi dem att skapa ett adekvat försäkringsskydd. Detta tillsammans med att vi även kontinuerligt jobbar med skadeförebyggande åtgärder hos kunderna leder till att vi på ett optimalt sätt skyddar deras balans- och resultaträkning till lägsta möjliga kostnad.