Life Science

”Life Science” – Bio- & medicinteknik samt läkemedelsindustrin

Nordic Försäkring har långvarig erfarenhet av att hantera och erbjuda försäkringsskydd för den komplexa försäkringssituation som företag inom ”Life Science” står inför.

Vi har nära samarbete med de försäkringsbolag, med representation World-Wide, som har möjlighet att erbjuda detta försäkringsskydd. Nordic Försäkring är även fullvärdig medlem i det oberoende globala försäkringsmäklarnätverket TRC, Trust Risk Control.

Nordic Försäkring följer och växer med sina kunder allt eftersom försäkringsskyddet måste anpassas i takt med att kundens verksamhet utvecklas och exponeringen ändras.

Val av försäkringsgivare kan behöva omvärderas om t.ex. företaget:

– utökar verksamheten
– skall utföra kliniska studier
– är beroende av milestone payments vilket normalt undantas i en företagsförsäkring.
– är i behov av VD&Styrelseansvarsförsäkring eller vill utöka skyddet att gälla prospekt i samband med emission eller börsintroduktion.
– sälja produkter till kunder eller marknader som kräver höjda försäkringsbelopp eller utökad omfattning
– etablerar företag utomlands
– önskar få en samlad bild över det globala försäkringsskyddet

Kontakta oss för att få veta mer.