Träindustri

Svensk träindustri är hårt prissatta riskobjekt. Rätt rutiner och rätt åtgärder för att upphandla försäkring samt begränsa skadefall har därför en avgörande betydelse för premie och försäkringsskyddets omfattning.

Vi på Nordic har tillsammans mer än 150 års erfarenhet inom trärelaterade risker. Genom vår samlade erfarenhet, kompetens och nätverk kan vi lösa vår uppdragsgivares behov att reducera och kontrollera riskerna i sin verksamhet. Detta i sin tur leder till en tryggad produktion och ett förbättrat resultat.

Kontakta oss för att få veta mer.