Grupp & Koncept

Inom verksamhetsområdet ”Grupp & Koncept” skapar vi tillsammans med våra uppdragsgivare ett försäkringskoncept för grupper och sammanslutningar, såsom branschorganisationer, företagskedjor och yrkesgrupper.

Uppdragsgivarens medverkan bygger på ambitionen att tillsammans med oss skapa ett koncept som attraherar kunder, medlemmar eller anställda.

Med hjälp av ett sofistikerat systemstöd (NGS – Nordic Group System) kan vi tillhandahålla en webbaserad försäkringsportal för gruppens försäkringshantering i flera olika nivåer för Gruppadministratörer – Företagsledning – Försäkringsgivare – Skadereglerare – Gruppmedlemmar – Kund.

Klicka här för att komma vidare och se vilka grupper vi idag samarbetar med