Internationell affär

Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE: AJG) är en global försäkringsförmedlare och leverantör av riskhanteringstjänster med huvudkontor i Rolling Meadows, Illinois, USA. Med en global verksamhet i 48 länder sysselsätter Gallagher mer än 30 000 personer över hela världen och erbjuder kundinriktade tjänster i mer än 150 länder runt om i världen genom ett nätverk av partnermäklare och konsulter.

I Europa har Gallagher en växande närvaro av specialiserade försäkringsförmedlare som började år 1974 med etableringen av företagets verksamhet hos Lloyd’s i London. På senare tid har Gallagher utvidgat sin verksamhet som specialiserade försäkringsförmedlare i Europa, genom förvärv som medfört utökade specialistkunskaper.