Risk Management

Risk Management eller riskhantering är en metodik som syftar till att skapa kunskap och insikt om de risker som en verksamhet är utsatt för, samt ta fram lösningar för hur dessa risker skall kunna kontrolleras.

Arbetet med riskhantering är en kontinuerlig process där vi i nära samarbete med vår uppdragsgivare identifierar och kvantifierar risker och hot mot företagets verksamhet.

Med detta som underlag presenterar vi välgrundade beslutsunderlag för olika åtgärder.

Dessa åtgärder kan vara:
– Administrativa åtgärder – rutiner för drift och säkerhet, utbildning, avtalsutformning etc.
– Ekonomiska åtgärder – budgetering, fondering, självrisktagande, försäkringar
– Tekniska åtgärder – skydds- och säkerhetssystem.